Thursday, September 22, 2011

Berso [Verse]

Hindi na ako makapaghintay,
Sa aking tabi ikaw ay humimlay.
Nais kong bigyan ka ng halik sa iyong noo,
Habang ang katawan mo ay nasa gitna ng aking mga braso.
Tunay nga ang puso ay nangungulila.
Inaasam na ikaw ay muling makasama.

1 comment: